Buffervaten

Wat is een buffervat?

Een buffervat laat zich het beste vergelijken met een boiler, het is een vat om warm water in op te slaan. Een groot verschil is dat een boiler gebruikt wordt voor sanitair water en een buffervat niet. In een buffervat wordt alleen CV-water opgeslagen. Omdat dit water geen zuurstof bevat gaat het niet corroderen, een voordeel hiervan is dat het vat dan ook uit gewoon staal gemaakt kan worden. Een buffervat is altijd voorzien van isolatie om afkoeling te voorkomen, het doel is om de warmte zo lang mogelijk op te slaan. Voor de kleinere modellen is dit vaak een vaste mantel, bij de grotere vaten is het meestal een afneembare mantel. Wel zo gemakkelijk bij de installatie en vervoer van de ketel.

Verschil tussen een buffervat en boilervat?

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt desondanks is er wel degelijk een verschil. Een boilervat is een type buffervat. Een buffervat is zoals uit de tekst hierboven al blijkt een vat om warmte in op te slaan. Een boilervat is vergelijkbaar maar dan met de toevoeging van een extra warmtewisselaar om gescheiden systemen mogelijk te maken. Dit kan in de vorm van extra spiralen of een inwendige boilervat. Zo is een boilervat nodig om ook warm tapwater te kunnen leveren of bij de combinatie van een zonnecollector, pelletkachel en een CV-pelletketel.

Wel of geen buffervat?

Elke situatie is anders, hierbij spelen vele factoren mee. Daarom is het altijd verstandig om advies in te winnen bij een partij met veel ervaring. De getoonde schema’s bij dit artikel zijn voorbeelden, we raden ten sterkste af om deze zomaar over te nemen.

Heeft u vragen of interesse

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Samengevat zorgt een buffervat in het systeem voor de volgende voordelen

  • Het rendement van de warmtebron neemt toe
  • Het rendement van de gehele installatie verbetert
  • Verschillende warmtebronnen kunnen gekoppeld worden
  • Hoge en lage temperatuurkringen kunnen gecombineerd worden

Daarnaast nog specifiek voor een CV-houtkachel: het wordt eenvoudiger en praktischer om deze te gebruiken. Zonder buffervat is het ondoenlijk om de kachel volledig te benutten.

Gebruik en toepassingen van buffervaten

Buffervat en CV-houtkachel

Een houtkachel kan niet in- en uitgeschakeld worden zoals een cv-ketel of een pelletkachel. De enige mogelijkheid die een houtkachel heeft is het vuur temperen door de luchttoevoer te smoren. Zodra dit teveel gebeurt neemt het rendement dramatisch af en wordt de verbranding van het hout slechter. Dit zorgt voor onnodige schadelijke uitstoot en extra roetvorming, niet aan te bevelen dus. Het rendement is het hoogste wanneer de kachel goed opgestookt wordt. Probleem is alleen dat de warmte vraag, waterzijdig, niet altijd zo groot is dat de kachel al het waterzijdig vermogen direct kwijt kan. Op de momenten dat het warmte aanbod groter is dan de vraag kan dit overschot naar het buffervat stromen. Zodra de warmtevraag groter is dan het directe aanbod, springt het buffervat bij. Wanneer het buffervat gevuld is kan het huis nog vele uren aangenaam verwarmd worden zonder dat de houtkachel brandt. Met een buffervat en een cv-houtkachel kan u met een paar uur stoken per dag in uw gehele warmte behoefte voorzien.

Buffervat met een warmtepomp

Wanneer een buffervat in een installatie met een warmtepomp wordt toegevoegd wordt voorkomen dat de compressor gaat pendelen en de kan compressor langer aan een stuk doordraaien. Dit komt het rendement ten goede. Verder zal de gemiddelde retourtemperatuur dalen wat de COP zal verbeteren. Tenslotte is er het voordeel dat warmtepomp in de laag stroom uren ingezet kan worden, zo profiteert u van de goedkopere energie.

Wanneer u een warmtepomp in combinatie met een andere warmtebron wilt gebruiken, bijvoorbeeld een cv-pelletkachel of zonnecollectoren, dan is een buffervat de ideale manier om deze systemen samen in te zetten voor de warmtebehoefte.

Hoe groot moet het buffervat zijn?

Afhankelijk van hoe u het buffervat gaat gebruiken en welke warmtebronnen u aansluit kunt u met de onderstaande cijfers een indicatie krijgen hoe groot het buffervat minimaal moet zijn in uw situatie. De minimale bufferinhoud wordt gegeven per kW (waterzijdig) afgegeven vermogen.

WARMTEBRON BUFFERINHOUD
CV-pelletketel 35 liter/kW
Houtvergassingsketel 70 liter/kW
Zonnecollectoren 50 liter per m2 oppervlakte
Warmtepomp 25 liter/kW

Zodra het buffervat van 1.000 liter gevuld is met water van 85°C bevat deze 69,84 kWh aan energie en is klaar om ontladen te worden. Praktisch gezien is het niet de bedoeling om het buffervat volledig te ontladen, het vat dient vooral om de schommelingen in vraag en behoefte op te vangen.

Hoe werkt een buffervat?

De meest eenvoudige uitvoering van een buffervat is een leeg vat met aansluitingen voor het aan- en afvoeren van warm water. Het warme water zal zich altijd boven in het vat bevinden en het koudste water onderin. Dit natuurkundige effect heet stratificatie proces en het verschil in temperatuur onder- en bovenin heet temperatuur gelaagdheid.

Wat is thermische gelaagdheid?

In ieder buffervat is sprake van thermische gelaagdheid omdat warm water stijgt en koud water daalt. De reden, de soortelijke massa van koud water is hoger dan van warm water.

Wanneer een buffervat een zeer slechte thermische gelaagdheid heeft zal het temperatuurverschil tussen boven en onder nagenoeg niet bestaan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door circulatiepompen die stromingen in het vat veroorzaken. Een vat met een goede gelaagdheid kan bovenin een temperatuur van 60°C hebben en onderin 30°C.

De voordelen van een vat met een goede thermische gelaagdheid zijn dat de opwarmtijd korter is, het rendement hoger ligt en de opgeslagen warmte in het vat beter benut kan worden. Het is dan ook logisch dat fabrikanten van buffervaten nadenken hoe de thermische gelaagdheid verbeterd kan worden. De meeste hebben dan ook hun eigen systeem om dit te bevorderen. Afhankelijk van de toepassing van het vat kan overwogen worden welk systeem het beste past bij uw situatie.

Advies en installatie

Zoals u uit het bovenstaande kan opmaken spelen er vele factoren mee bij de keuze voor wel of geen buffervat en vervolgens bij welke type buffervat het beste past bij uw situatie. Want, is een buffervat nodig? Wat wilt aansluiten op het buffervat? Wilt u het buffervat alleen gebruiken voor de CV-installatie of ook voor warm tapwater? Worden er ook zonnecollectoren aangesloten of alleen een pelletkachel of CV-pelletketel? Vragen waar we u graag verder mee helpen. Neem contact op of kom geheel vrijblijvend langs in de showroom waar we u van advies kunnen voorzien.

Neem contact op >